Glavni izbornik

PDF Ispis E-mail
Četvrtak, 12 Ožujak 2020 14:20

Uzimaju?i u obzir geografski poloaj Loinja te na temelju sastanka Stoera civilne zatite Grada Malog Loinja na kojem je usuglaeno poduzimanje konkretnih mjera s ciljem usporavanja daljnjeg irenja virusa COVID19 donosimo sljede?e preporuke:?

Do utorka 14. travnja 2020. odga?aju sve javne manifestacije, kulturna doga?anja, javni skupovi i sportska natjecanja na podru?ju Grada Malog Loinja kao i svi odlasci na sportska natjecanja izvan Loinja ?

Preporuke su poslane i udrugama civilnog drutva, ?lanovima Zajednice sportova Grada Malog Loinja, kao i ostalim javnim i privatnim ustanovama na naem podru?ju.?
?
Ovim putem apeliramo na sve one koji su u samoizolaciji da se odgovorno pridravaju svih uputa i preporuka epidemiologa te Nacionalnog stoera, kako bismo prevenirali eventualne posljedice na ostale stanovnike, posebno umirovljenike koji su najranjivija skupina. ?

U ovoj situaciju kada nemamo oboljelih, jako je vano na odgovoran i staloen na?in prihvatiti preporuke i sura?ivati u njihovu provo?enju. Molimo sve gra?ane da prate pouzdane izvore informiranja te se pridravaju preporuka Nacionalnog stoera i upanijskog stoera.?

Isto tako, podsje?amo na sljede?e lije?ni?ke savjete?
?
Ako osjetite znakove i simptome groznice, upale respiratornih puteva, ?ak i blage, ali novonastale, ne odlazite u zdravstvene ustanove nenajavljeno, ve? prije telefonom kontaktirajte svog lije?nika ili epidemiologa za dogovor.?
?
Gra?ani se i dalje pozivaju na pridravanje propisanih higijenskih postupanja koja uklju?uju: ?e?e i temeljito pranje ruku, izbjegavanje dodirivanja o?iju, nosa i usta, koritenje dezinficijensa za ruke, prilikom kihanja i kaljanja koristiti maramice.?
?
Grad Mali Loinj


 
Copyright © 2024 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE GRADA MALOG LOŠINJA. Sva prava pridržana.
Joomla! je Free Software objavljen pod GNU/GPL Licencom..