Home Novosti Latest I OTO?NA DJECA IMAJU PRAVO NA TEHNI?KU KULTURU!

Glavni izbornik

I OTO?NA DJECA IMAJU PRAVO NA TEHNI?KU KULTURU! PDF Ispis E-mail
Četvrtak, 02 Srpanj 2020 20:28
HUMANITARNA AKCIJA "I OTO?NA DJECA IMAJU PRAVO NA TEHNI?KU KULTURU!"

Dragi ljubitelji tehni?ke kulture i svi vi koji ?ete to tek postati,

u Hrvatskoj djeluje 35 gradskih zajednica tehni?ke kulture od kojih samo jedna na naim otocima i naalost ne moe opstati bez vae pomo?i. Naime, Grad Mali Loinj ve? 12 godina uglavnom ignorira Zakon o tehni?koj kulturi, a ove je godine pod izlikom COVID krize izgleda odlu?io u potpunosti ignorirati odredbe spomenutog zakona i uop?e ne financirati tehni?ku kulturu. Naa je zajednice u proteklih nekoliko mjeseci bila pred odlukom o zatvaranju obzirom da ve? 12 godina ne moemo osigurati prostor za rad s djecom koji bi bio u skladu sa Zakonom o tehni?koj kulturi i Pravilnikom o obavljanju djelatnosti tehni?ke kulture. Ipak, prostor smo uspjeli na?i, ali ni gradski ni dravni iako imaju na tisu?e kvadrata prostora koji im stoje i propadaju ve? godinama nego smo uspjeli sklopiti ugovor o koritenju prostora u Pastoralnom centru sv. Leopolda Mandi?a u Artatorama. Odlu?ili smo da ne?emo odustati i da ?emo organizirati Ljetnu kolu tehni?kih aktivnosti za koju nas ve? mnogi roditelji pitaju.
Obzirom da od Grada Malog Loinja do sada nismo dobili nikakvu odluku o financiranju, a da ?emo iz Javnih potreba u tehni?koj kulturi Primorsko-goranske upanije mo?i dobiti svega 5.000,00 kuna potrebna nam je vaa pomo?!

TO PRIPREMAMO DO KRAJA OVE GODINE:
- LJETNU KOLU TEHNI?KIH AKTIVNOSTI
- LJETNU KOLU ASTRONOMIJE
- FESTIVAL ZANOSTI
- ZIMSKU KOLU TEHNI?KIH AKTIVNOSTI

KAKO IZVODIMO AKTIVNOSTI ZA DJECU:
- BESPLATNO

NEMAMO SREDSTAVA ZA:
- NAJAM I URE?ENJE PROSTORA
- POTRONI MATERIJAL
- SANITARNI MATERIJAL
- DEZINFEKCIJSKA SREDSTVA

KOLIKO SREDSTAVA IMAMO:
GRAD MALI LOINJ = 0,00 kn
PG = 5.000,00 kn

KOLIKO NAM MINIMALNO SREDSTAVA TREBA DA BI RADILI DO KRAJA GODINE:
25.000,00 kn

KOLIKO MORAMO PRIKUPITI:
20.000,00 kn

KAKO NAM MOETE POMO?I?

UPLATOM DONACIJE NA:

ZTK LOINJ
ZAGREBA?KA 2, 51550 MALI LOINJ
SVRHA: Donacija: ime/naziv uplatitelja
IBAN: HR 27 2340009 1110346424
MODEL: HR 00
POZIV NA BROJ: OIB uplatitelja

 
Copyright © 2024 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE GRADA MALOG LOŠINJA. Sva prava pridržana.
Joomla! je Free Software objavljen pod GNU/GPL Licencom..