Home Novosti

Glavni izbornik

Novosti
PDF Ispis E-mail
Utorak, 10 Kolovoz 2021 00:00

 
PDF Ispis E-mail
Srijeda, 24 Veljača 2021 20:14
Zajednica tehni?ke kulture Grada Malog Loinja i Astronomsko drutvo Leo Brenner ne?e se javiti na natje?aj Grada Malog Loinja za javne potrebe u tehni?koj kulturi
Dok je gradski prora?un Grada Malog Loinja proteklih godina uglavnom rastao, sredstva za djelatnost tehni?ke kulture su se uglavnom smanjivala ili stagnirala. Za tehni?ku kulturu se izdvaja tako malo sredstva da bi bilo nemogu?e organizirati bilo kakve aktivnosti za djecu da ljudi u tehni?koj kulturi na otoku ne volontiraju i za organizaciju radionica za djecu i za vo?enje knjigovodstva i administracije i za odravanje opreme, ?i?enje prostora i za kojeta drugo od osnovnih stvari koje su potrebne da bi u kona?nici djeca na otoku imala aktivnosti iz tehni?ke kulture. Osim sredstava, Grad Mali Loinj od 2008. godine kada je osnovana zajednica tehni?ke kulture koja je i dan danas jedina zajednica tehni?ke kulture na svim naim otocima nije osigurao niti jedan kvadratni metar prostora za potrebe djelatnosti zajednice unato? postojanju Zakona o tehni?koj kulturi. Obzirom da je i ove godine Grad Mali Loinj u prora?unu za sve udruge u tehni?koj kulturi zajedno izdvojio svega 65.000,00 kuna, Zajednica tehni?ke kulture Grada Malog Loinja i Astronomsko drutvo Leo Brenner ne?e se javiti na natje?aj pa moda neka od preostalih udruga u naoj djelatnosti napokon dobije kakvo takvo pristojno financiranje. Dosta nam je vrije?anja i podcjenjivanja djelatnosti tehni?ke kulture od strane lokalne politike koja troi sredstva na sve i svata kao pijani milijarder, ali kad su u pitanju aktivnosti za djecu iz robotike, modelarstva, astronomije, elektrotehnike, onda sredstava kao nema. U 2021. godini ?emo se pokuati financirati iz drugih izvora, a ukoliko to ne uspijemo, aktivnosti ?emo financirati na na?in da volontiramo oko svega kako bi djeca na otoku i dalje imala aktivnosti iz tehni?ke kulture, a mi ?emo vlastito volontiranje, materijal, najam prostora i sve ostalo platiti iz vlastitih volonterskih depova.
S potovanjem,
Predsjednik ZTK LOINJ i A.D. LEO BRENNER:
Dorian Boi?evi?, mag. theol.
 
PDF Ispis E-mail
Četvrtak, 16 Srpanj 2020 20:52
Zajednica tehni?ke kulture Grada Malog Loinja organizira
4. LOINJSKU LJETNU KOLU TEHNI?KIH AKTIVNOSTI

CODE CLUB (PROGRAMIRANJE U SCRATCH-u)
ZA DJECU OD ZAVRENOG 4. DO ZAVRENOG 6. RAZREDA O
6 DANA - OD 27.7. DO 1.8. OD 10:00 DO 12:00

MODELARSTVO
ZA DJECU OD ZAVRENOG 5. DO 7. RAZREDA O
3 DANA OD 30.7. DO 1.8. OD 16:00 DO 18:00

ELEKTROTEHNIKA S PROGRAMIRANJEM
ZA DJECU OD RAVRENOG 6. DO ZAVRENOG 8. RAZREDA O
4 DANA OD 3.8. DO 6.8. OD 10:00 DO 12:00

ROBOTIKA (NA Mbot ROBOTIMA)
ZA DJECU OD ZAVRENOG 4. DO ZAVRENOG 6. RAZREDA O
3 DANA OD 4.8. DO 6.8. OD 17:00 DO 19:00

MODELARSTVO S EKELTROTEHNIKOM
ZA DJECU OD ZAVRENOG 5. DO ZAVRENOG 7. RAZREDA O
3 DANA OD 7.8. DO 9.8. OD 16:00 DO 18:00

Na koli mogu sudjelovati sva djeca koja se trenutno
nalaze na Loinju, a kola je potpuno BESPLATNA.

kola se odrava u Pastoralnom centru sv. Leopolda Mandi?a
(Artatore 72, Artatore)

Na ljetnu kolu tehni?kih aktivnosti se moete prijaviti putem nae Facebook Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili slanjem poruke broj 098 920 21 53 najkasnije do nedjelje 26. srpnja 2020. sa sljede?im podacima:
koja radionica, ime, prezime i dob djeteta, ime i prezime i kontakt mobitel roditelja.


 
I OTO?NA DJECA IMAJU PRAVO NA TEHNI?KU KULTURU! PDF Ispis E-mail
Četvrtak, 02 Srpanj 2020 20:28
HUMANITARNA AKCIJA "I OTO?NA DJECA IMAJU PRAVO NA TEHNI?KU KULTURU!"

Dragi ljubitelji tehni?ke kulture i svi vi koji ?ete to tek postati,

u Hrvatskoj djeluje 35 gradskih zajednica tehni?ke kulture od kojih samo jedna na naim otocima i naalost ne moe opstati bez vae pomo?i. Naime, Grad Mali Loinj ve? 12 godina uglavnom ignorira Zakon o tehni?koj kulturi, a ove je godine pod izlikom COVID krize izgleda odlu?io u potpunosti ignorirati odredbe spomenutog zakona i uop?e ne financirati tehni?ku kulturu. Naa je zajednice u proteklih nekoliko mjeseci bila pred odlukom o zatvaranju obzirom da ve? 12 godina ne moemo osigurati prostor za rad s djecom koji bi bio u skladu sa Zakonom o tehni?koj kulturi i Pravilnikom o obavljanju djelatnosti tehni?ke kulture. Ipak, prostor smo uspjeli na?i, ali ni gradski ni dravni iako imaju na tisu?e kvadrata prostora koji im stoje i propadaju ve? godinama nego smo uspjeli sklopiti ugovor o koritenju prostora u Pastoralnom centru sv. Leopolda Mandi?a u Artatorama. Odlu?ili smo da ne?emo odustati i da ?emo organizirati Ljetnu kolu tehni?kih aktivnosti za koju nas ve? mnogi roditelji pitaju.
Obzirom da od Grada Malog Loinja do sada nismo dobili nikakvu odluku o financiranju, a da ?emo iz Javnih potreba u tehni?koj kulturi Primorsko-goranske upanije mo?i dobiti svega 5.000,00 kuna potrebna nam je vaa pomo?!

TO PRIPREMAMO DO KRAJA OVE GODINE:
- LJETNU KOLU TEHNI?KIH AKTIVNOSTI
- LJETNU KOLU ASTRONOMIJE
- FESTIVAL ZANOSTI
- ZIMSKU KOLU TEHNI?KIH AKTIVNOSTI

KAKO IZVODIMO AKTIVNOSTI ZA DJECU:
- BESPLATNO

NEMAMO SREDSTAVA ZA:
- NAJAM I URE?ENJE PROSTORA
- POTRONI MATERIJAL
- SANITARNI MATERIJAL
- DEZINFEKCIJSKA SREDSTVA

KOLIKO SREDSTAVA IMAMO:
GRAD MALI LOINJ = 0,00 kn
PG = 5.000,00 kn

KOLIKO NAM MINIMALNO SREDSTAVA TREBA DA BI RADILI DO KRAJA GODINE:
25.000,00 kn

KOLIKO MORAMO PRIKUPITI:
20.000,00 kn

KAKO NAM MOETE POMO?I?

UPLATOM DONACIJE NA:

ZTK LOINJ
ZAGREBA?KA 2, 51550 MALI LOINJ
SVRHA: Donacija: ime/naziv uplatitelja
IBAN: HR 27 2340009 1110346424
MODEL: HR 00
POZIV NA BROJ: OIB uplatitelja

 
PDF Ispis E-mail
Četvrtak, 12 Ožujak 2020 14:20

Uzimaju?i u obzir geografski poloaj Loinja te na temelju sastanka Stoera civilne zatite Grada Malog Loinja na kojem je usuglaeno poduzimanje konkretnih mjera s ciljem usporavanja daljnjeg irenja virusa COVID19 donosimo sljede?e preporuke:?

Do utorka 14. travnja 2020. odga?aju sve javne manifestacije, kulturna doga?anja, javni skupovi i sportska natjecanja na podru?ju Grada Malog Loinja kao i svi odlasci na sportska natjecanja izvan Loinja ?

Preporuke su poslane i udrugama civilnog drutva, ?lanovima Zajednice sportova Grada Malog Loinja, kao i ostalim javnim i privatnim ustanovama na naem podru?ju.?
?
Ovim putem apeliramo na sve one koji su u samoizolaciji da se odgovorno pridravaju svih uputa i preporuka epidemiologa te Nacionalnog stoera, kako bismo prevenirali eventualne posljedice na ostale stanovnike, posebno umirovljenike koji su najranjivija skupina. ?

U ovoj situaciju kada nemamo oboljelih, jako je vano na odgovoran i staloen na?in prihvatiti preporuke i sura?ivati u njihovu provo?enju. Molimo sve gra?ane da prate pouzdane izvore informiranja te se pridravaju preporuka Nacionalnog stoera i upanijskog stoera.?

Isto tako, podsje?amo na sljede?e lije?ni?ke savjete?
?
Ako osjetite znakove i simptome groznice, upale respiratornih puteva, ?ak i blage, ali novonastale, ne odlazite u zdravstvene ustanove nenajavljeno, ve? prije telefonom kontaktirajte svog lije?nika ili epidemiologa za dogovor.?
?
Gra?ani se i dalje pozivaju na pridravanje propisanih higijenskih postupanja koja uklju?uju: ?e?e i temeljito pranje ruku, izbjegavanje dodirivanja o?iju, nosa i usta, koritenje dezinficijensa za ruke, prilikom kihanja i kaljanja koristiti maramice.?
?
Grad Mali Loinj


 
«Početak«12345678910»Kraj»

Stranica 1 od 18
Copyright © 2024 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE GRADA MALOG LOŠINJA. Sva prava pridržana.
Joomla! je Free Software objavljen pod GNU/GPL Licencom..